Program Współpraca 16.1

Ostatnia szansa na dofinansowanie badań w rolnictwie:


- na udoskonalony produkt rolny
- na innowacyjną linię przetwórczą
- na zmianę technologii w rolnictwie

W kwietniu rusza nabór wniosków do ostatniej edycji konkursu

↓ Poniżej wszystko co musisz wiedzieć o PROGRAMIE 16.1 ↓

Opis rodzaju operacji


Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie:

- nowego lub znacznie udoskonalonego produktu rolnego
lub
- nowych lub znacznie udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Beneficjenci programu

Grupy operacyjne utworzone przez co najmniej dwa rożne podmioty należące do rożnych kategoriiPrzedsiębiorstwa

Rolnicy

Właściciele lasów

Naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie

Podmioty świadczące usługi doradcze

Koszty kwalifikowane


Budowa, przebudowa, modernizacja

obiektów lub infrastruktury


Zakup, instalacja

- nowych maszyn lub urządzeń
- nowej aparatury naukowo-badawczej (koszt finansowany tylko i wyłącznie jeśli okres amortyzacji aparatury nie przekracza okresu trwania operacji)

Koszty ogólne

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
- kierowanie robotami budowlanymi
- przygotowanie dokumentacji technicznej operacji

Koszty bieżące

- upowszechnienie i promocja operacji oraz jej rezultatów
- administrowanie stroną internetową projektu
- wynajem budynków lub pomieszczeń do projektu
- utrzymanie budynków lub pomieszczeń
- zakup materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich
- ubezpieczenie zakupionych środków trwałych na okres operacji
- usługi księgowe, kadrowe i doradcze
- pomoc prawna bezpośrednio związana z realizacją czynności objętych operacją
- wynagrodzenie osób administrujących realizacją operacji

Koszty badań

- zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi
- odpisy amortyzacyjne od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń
- wynajem aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń
- wynajem specjalistycznych środków transportu wewnętrznego
- wynagrodzenia pracowników naukowych

Kwoty i stawki dofinansowania


100%

Wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji.
Koszty prowadzenia badań nie mogą przekroczyć 50% kwoty pomocy na daną operację.


70%

Kosztów inwestycyjnych


100%

Wydatków w przypadku kosztów ogólnych, związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej

Wysokość pomocy na jedną operację nie może przekroczyć 6 000 000 zł , w tym:

Koszty inwestycyjne, koszty badań oraz koszty bieżące max 5 500 000 zł

Koszty ogólne max 500 000 zł

Na co ARiMR zwraca uwagę we wnioskachJasno określony cel

Cel operacji musi zostać sformułowany w sposób zwięzły, z którego wynikać będzie wpływ na osiągnięcie celów określonych w Programie oraz rezultatów jakie zamierza osiągnąć grupa operacyjna poprzez realizację tej operacji.
Np. Celem operacji jest opracowanie innowacyjnej technologii przemysłowego wytworzenia, rozpuszczenia oraz podania ozonu na owoc, w ramach której powstanie udoskonalony produkt w postaci jabłka o obniżonej zawartości pozostałości środków ochrony roślin, grzybów, bakterii i wirusów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości owocu.

Wpływ na produkt rolny

Należy wykazać faktyczną różnicę pomiędzy obecnymi produktami a rezultatem projektu. Najkorzystniej przedstawić różnicę wyrażoną na konkretnych danych liczbowych.

Wzór umowy na utworzenie Grupy Operacyjnej

Należy przygotować odpowiedni wzór umowy, zgodny z wymaganiami ARiMR, który następnie musi zostać zaakceptowany i podpisany przez wszystkich członków grupy operacyjnej.

Opis wydatków

Każdy wydatek ujęty w budżecie musi zostać szczegółowo opisany przez podanie parametrów technicznych/funkcjonalnych. Dzięki temu można zweryfikować, czy założona cena jest ceną rynkową.


Udokumentowana wycena

Do każdego wydatku wskazanego w budżecie, z wyjątkiem wynagrodzeń, należy posiadać udokumentowaną wycenę w postaci np. oferty, oficjalnego cennika ze strony www. Najkorzystniej jest posiadać 3 konkurencyjne oferty/wyceny.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne muszą służyć realizacji operacji, a nie komercyjnej produkcji po realizacji operacji.
Np. zakup frezarki za kilkaset tysięcy złotych na potrzeby wykonania elementów prototypu może zostać podważony, gdyż bardziej opłacalne byłoby zlecenie wykonania tych elementów na zewnątrz, niż dokonanie zakupu frezarki.

Wpływ na środowisko

Projektując operację i jej cel weź pod uwagę aspekty środowiskowe. Pozytywny wpływ projektu na środowisko, wyrażony w konkretnych parametrach, zwiększy Twoją szansę na pozyskanie dofinansowania.

Czym są innowacje w rolnictwie

Dofinansowanie badań w rolnictwie - Program Współpraca 16.1


Wyobraź to sobie, jak w reklamie:
W słoneczny dzień do sortowni owoców przyjeżdża uśmiechnięty lokalny rolnik z dostawą pachnących, czerwonych jabłuszek. Są prosto z sadu, leżą w drewnianych skrzynkach, a niektóre mają nawet małe, zielone listki. Jabłuszka wyglądają pięknie - nie są plastikowo świecące, a na ich widok ślinka sama cieknie. Mają na sobie naturalny pył z ziemi, naniesiony prosto z pola przez wiatr.

To niestety koniec sielanki… ten naturalny pył z pola to patogeny, pleśnie, grzyby, cysty i bakterie. Sortowanie i mycie jabłek odbywa się w odpowiednich kanałach z wodą, w których płynie, w obiegu zamkniętym około 95m3 wody.
Po wstępnym sortowaniu i krótkim leżakowaniu zaczyna się kolejny etap selekcji - walka ze zgniłkami i brudem. W zakładzie działa kilka stacji uzdatniania wody, filtry węglowe, żwirowe, lampy UV, co nie zmienia faktu, że z powodu gromadzących się zabrudzeń co trzy tygodnie należy wylać całą wodę z kanałów, a następnie umyć całą aparaturę. To duże wyzwanie organizacyjne i kosztowe, powoduje przestój linii produkcyjnej oraz ogromne zużycie wody.

Jako innowację, do procesu czyszczenia owoców wodą wprowadzony został tylko jeden nowy element. W efekcie na jabłkach jest mniej o 85-90% (pomiar metodą bioluminescencji) pozostałości środków ochrony roślin oraz mikroorganizmów, jest mniej odpadów. Firma zwiększyła produkcję, zwiększyła też eksport. A najlepsze jest to, że od wdrożenia nowej technologii ani razu nie trzeba było wylewać wody z kanałów. Jest czysto.

Tak duży skok technologiczny firma osiągnęła dzięki dodaniu ozonu do wody. Można powiedzieć, że ozon jest od dawna znany i stosowany, również w rolnictwie, w takim razie jaka to innowacja? A taka, że do tej pory nie wykorzystywano ozonu w procesie mycia jabłek na skalę przemysłową. Taka innowacja okazała się wystarczająca. Badania w programie 16.1 mają być bliskie wdrożeniu.

Jak masz dobry pomysł to otrzymasz grant na badania w rolnictwie.

Zweryfikuj swój pomysł z Ekspertem ds. Pozyskiwania funduszy na badania. Do 29 kwietnia konsultacje są bezpłatne.

Opinie

Co o nas mówią

Mariola Jolanta Kazimierska

prezes Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”

Zaangażowanie doradców INFINITY w prace nad projektem oraz ich doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych sprawiły, że otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 4 996 924 Euro.

Łukasz Tomkiewicz

ARRINERA Automotive S.A.

Firma Infinity Doradztwo Inwestycyjne pomogła nam zdobyć dotację na projekt badawczo – rozwojowy mający na celu opracowanie aktywnego systemu tłumienia zaburzeń ruchu pojazdu wywołanych przez działanie kierowcy i czynników zewnętrznych.

Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A

Projekt został bardzo wysoko oceniony, uzyskując najwyższą liczbę punktów ze wszystkich projektów i tym samym zajmując 1 miejsce na liście rankingowej. Szczerze rekomendujemy firmę INFINITY Doradztwo Inwestycyjne.

AWENTA Sp. J

Niezmiernie cieszymy się, że eksperci Infinity Doradztwo Inwestycyjne pozyskali w sumie 770 000 euro dofinansowania dla firmy Awenta Sp. J w ramach programu 1.5 Rozwój przedsiębiorczości RPO WM oraz 2.1 POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Tomasz Oszczepalski

Progress ECO Sp. z o.o. S.K.A.

Rekomendujemy współpracę z Infinity Doradztwo Inwestycyjne, gdyż cechuje się wysokim profesjonalizmem, dobrą organizacją pracy, terminowością i zaawansowaną znajomością tematyki dotacji UE.”

Jesteśmy dla Ciebie

12 lat

doświadczenia

+400 mln

PLN pozyskanych dotacji

+90%

skuteczności

Umów się na konsultację. Bezpłatne konsultacje przedłużone do 29 kwietnia. Wypełnij formularz lub zadzwoń 531 713 110.

Imię*
Nazwisko*
Numer telefonu*
Adres email*

Podczas konsultacji dowiesz się


1

Jak wygląda

krok po kroku przygotowanie projektu


2

Ile czasu

będziesz musiał poświęcić na opracowanie pomysłu i złożenie wniosku

3

Jak pozyskać

naukowców do współpracy